منو
بستن

فرایند تهیه سرکه تقطیری بایگانی - شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی ویسیان

فرایند تهیه سرکه تقطیری

فرایند تهیه سرکه تقطیری

یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
فرایند تهیه سرکه تقطیری مواد اولیه 1- استوزویم GZ 2- استوزویم D 3- الکل 96 درجه 4- سرکه 11/60 5- بنتونیت 6- متابی سولفیت A 7- کارامل   تهیه مش استوزویمGZ وD و الکل 96 درجه وسرکه 11/60 رابه نسبت های معین مخلوط میکنیم وبه دستگاه استاتورمش وارد می کنیم ، این مش بوسیله یک استوباکتر در درجه حرارت 30-29 درجه سانتیگراد محلول فوق را به اسیداستیک و آب تبدیل میکند ، این فرایند هوازی بوده و ...
ادامه...