منو
بستن

مقالات

مواد لازم جهت تهیه اتانول ۹۶ درجه
یکشنبه 31 مرداد 1395

در کشور ایران اتانول را از ملاس یا همان شیره چغندر قند که ۴۵-۴۰ درصد قند دارد می گیرند.
۱- ملاس چغندر قند: شیره چغندر قند که ۴۵-۴۰ درصد قند دارد که ملاس مورد نظر را در دانسیته های متفاوتی با آب رقیق سازی می کنند.
۲- اسید سولفوریک غلیظ صنعتی۹۸%که برای ثابت کردن PH کشت تکثیر از آن استفاده می شود.
معمولا بسته به شرایط از PH چهار – چهار و نیم استفاده می شود
۳- اسید فسفریک صنعتی ۸۵% برای تامین فسفر مورد نظر ظروف کشت تکثیر استفاده می شود.
۴- کود اوره: چون ملاس های چغندر قند از نظر نیتروژن فقیر می باشند لذا برای بر طرف کردن آن از این کود استفاده می شود.
۵- مخمر ساکارومایسی سرویسیه: که برای تبدیل مواد قندی موجود از ملاس این مخمر تکثیر می شود و بعنوان مایه ی تخمیر ازآن استفاده می شود.

تخمیر
به حالت غلیان و جوش یک فرمانتور که فرایندی گرماده می باشد، گفته می شود.
طریقه تخمیر    C2HSOH+CO2   در غیاب اکسیژن    مخمر   + مواد قندی
تخمیر آماده شده به ستون های تقطیر داده می شود.
۱- ستون ملاس
تخمیر آماده شده بوسیله یک پمپ به این ستون داده می شود و مواد بر اساس تفاوت در نقطه جوش از یکدیگر جدا می شوند و مقداری از الکل این ستون وارد ستون صنعتی می گردد.
۲- ستون آب و الکل
الکل حاصل از ستون ملاس وارد ستون آب و الکل شده و آب زده می شود، درجه الکلی در این ستون ۴۵-۴۰ درجه می باشد، دمای این ستون ۸۶-۸۰ درجه سانتیگراد می باشد به این ستون دو کندانسور وصل می باشد که برای جدا سازی ناخالصی مانند الکل سنگین و آلدئید استفاده می شوند  الکل حاصل از ستون صنعتی پس از پالایش بوسیله دو کندانسور مجدادا بطور پیوسته وارد ستون آب و الکل میشود.
۳- ستون اصلی یا رکتی فایر
این ستون بلند ترین ستون می باشد و آب الکل وارد این ستون می شود، در این ستون روغن الکل – الکل سنگین – استر جدا سازی می شود،دمای پایین ستون  ۱۰۲-۱۰۰ و ذمای بالای ستون ۸۳-۸۰ می باشد، در این ستون الکل ۹۶ درجه بدست می آید و پس از تست های مورد نظر وارد انبار می گردد.

برچسب ها

دیدگاه ها