منو
بستن

آب مقطر

دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

بسته بندی( ۱/۵ _۳ _۶_۱۰_۲۰ )لیتری و فله تولید و پخش میگردد.

فرایند تهیه آب مقطر

برای تهیه آب مقطر از یک دیگ بخار و ریبویلر استفاده میشود.

آب موجود در ریبویلر حرارت داده می شود بخار حاصل از آن بوسیله یک کندانسور سرد میشود و به آب مقطر تبدیل میشود ، این آب فاقد هر گونه املاح و سختی می باشد وPH خنثی و در حدود ۷ می باشد

از این آب در صنعت و تولید مواد شیمیایی و مصارف آزمایشگاهی دارای کاربردهای فراوانی است.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط

دیدگاه