منو
بستن

اتانول ۹۰ درجه (صنعتی)

دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

اتانول90درجه

اتانول ۹۰ درجه (صنعتی)

الکلی است که دارای درجه الکل ۹۰ می باشد.

این الکل از فعل و انفعالات الکل ۹۶ درجه به دست می آید و نسبت به الکل ۹۶ درجه در صد خلوص پایینی دارد و دارای ناخالصی های بیشتری می باشد.

این الکل برای تهیه برخی از شیشه شوی ها و تمیز کردن کوره استفاده می شود.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط

دیدگاه