منو
بستن

سرکه تقطیری

دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

فرایند تهیه سرکه تقطیری

مواد اولیه

۱- استوزویم GZ

۲- استوزویم D

۳- الکل ۹۶ درجه

۴- سرکه ۱۱/۶۰

۵- بنتونیت

۶- متابی سولفیت A

۷- کارامل

 

تهیه مش

استوزویمGZ وD و الکل ۹۶ درجه وسرکه ۱۱/۶۰ رابه نسبت های معین مخلوط میکنیم

وبه دستگاه استاتورمش وارد می کنیم ، این مش بوسیله یک استوباکتر در درجه حرارت ۳۰-۲۹ درجه سانتیگراد محلول فوق را به اسیداستیک و آب تبدیل میکند ، این فرایند هوازی بوده و اکسیژن مورد نیاز را از محیط بوسیله یک پمپ می گیرد ، مدت زمان این فرایند ۲۴ ساعت طول میکشد تا مش به سرکه ۱۱/۶۰ تبدیل شود.

سرکه ۱۱/۶۰را بوسیله دستگاه میکسر صاف میکنیم ، به این محلول بنتونیت اضافه میکنیم

وبرای نگهداری آن محلول متابی سولفیت  A استفاده می شود.

برای رنگی کردن سرکه به آن کارامل اضافه میکنیم.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط

دیدگاه